De Mediaclub

 Dagactiviteit en begeleiding

Vacaturen

Vrijwilligers

De Mediaclub werkt ook met vrijwilligers. We bieden een hele fijne en gezellige werkplek maar gezien onze doelgroepen is het belangrijk dat je je kan inleven in de leefwereld van onze cliënten. Daarvoor moet je beschikken over veel geduld en een creatieve manier van werken. 

Onze groepjes zijn bewust erg klein zodat er veel contact en individuele aandacht mogelijk is. Maximaal zijn er 2-4 mensen in een fotogroepje. 

We stellen belangstelling heel erg op prijs en nodigen je dan ook graag uit voor een kennismakingsgesprek bij de Mediaclub als je met onze cliënten iets zou willen ondernemen.

Uiteraard bieden we een reiskosten vergoeding en een vrijwilligers bijdrage voor je werkzaamheden.

Stuur ons gerust een mailtje naar info@demediaclub.nl


Vacaturen voor ZZP's en of vrijwilligers

De Mediaclub werkt met ook met ZZP-ers die met adobe programma's kunnen werken voor bewerken van films en video opnamen en of met het muziekprogramma Apple Logic Pro t.b.v. onze muziekproducties.E-mailen
Bellen