Green Valley Media - De Mediaclub

 Activiteit en Begeleiding in Entertainment


Klachten procedure


Heeft u een klacht over onze organisatie ?

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om eerst samen tot een oplossing te komen. Mochten de klachten niet over zijn dan kunt u terecht op onderstaande links.

Wij zijn aangesloten bij  SoloPartners en via onderstaande documenten kun je het klachten formulier downloaden.

Cliënten/deelnemers hebben het recht een klacht in te dienen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet verplicht elke zorgaanbieder een klachtenregeling te organiseren. De klachtenregeling zorgt ervoor dat de klachten van cliënten worden behandeld door een klachtenfunctionaris en eventueel een klachtencommissie

Klachtenformulier voor intern gebruik 

Klachten kunnen worden opgelost

Klachten commissie

Klachten jaarverslag 2023

Ons Certificaat

  Privacy regelement 

Alle cliënten/deelnemers bij Green Valley Media/de Mediaclub krijgen bij de aanvang een overzicht van ons privacy beleid en een formulier mee ter ondertekening voor akkoord. Hierdoor geven ze toestemming om bepaalde gegevens in dossiers te bewaren en of desgewenst op verzoek van bijvoorbeeld de gemeente/wijkcoach e.d. informatie te delen.

Bij Green Valley Media/de Mediaclub worden privacy regels gehanteerd volgens het volgende protocol. Wij hanteren hierbij de wettelijke regels m.b.t. de privacy wetgeving. 

Privacy regelement  

 

E-mailen
Bellen