Green Valley Media - De Mediaclub

 Activiteit en Begeleiding in Entertainment

Informatie voor gemeenten, Begeleiders en PGB houders

De Mediaclub is een divisie van Green Valley Media en biedt dagactiviteit en individuele begeleiding aan mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit de WLZ indicatie. (aanvraag via CIZ). De budgethouder en of bewindvoerder kan dit middels een contract met ons regelen. 

Bij Green Valley Media bieden wij via de wijkcoach of het CAW (centrum voor activerend werk) een leerproject aan. Hiervoor heb je een schikking nodig die door de wijkcoach ingezet kan worden. 

Het is belangrijk om eerst een afspraak met je wijkcoach te maken of het CAW zodat wij een kennismaking en intake gesprek kunnen afspreken. 


Contract en kwalificatie  

Green Valley Media / De Mediaclub  is gecontracteerd bij diverse gemeenten van Regio Centraal Gelderland en Hieronder vallen o.a. De gemeente Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Doesburg, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Wageningen.

Door de zorgverzekeraar zijn wij als organisatie voor dagbesteding goed gekeurd. Voor mensen met een WLZ indicatie kan dagbesteding en of individuele begeleiding aangevraagd worden. Dit op basis van PGB of onder aannemingscontract. De mediaclub heeft met diverse organisaties contractafspraken.

Voor welke doelgroep:

Wij zijn er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Voor mensen met een WLZ indicatie zijn dit veelal mensen met autisme of psychische achtergronden die dagbesteding nodig hebben. 

Het maakt niet zozeer uit wat voor een achtergrond of diagnose iemand heeft maar of iemand weer een start wil maken om zijn/haar leven op de rit te krijgen. Een leuke dagactiviteit te ondernemen en daarin begeleid te worden.

Het is de wens van de deelnemer die wij graag tegemoet komen op het gebied van zijn /haar creatieve passie zoals fotografie, film/video maken en bewerken en of muziekproducties of radioprogramma maken.

Leer/stage trajecten via activerend werk

Green Valley Media biedt ook diverse leer/stage trajecten aan via Activerend werk. Hierbij kun je leren wat het vak van fotograaf, muziekproducer/geluidstechnicus of video/filmbewerker (editor, vlogger) of werken als radio DJ. inhoudt.zie hiervoor de website van het Activerend werk. zie meer info hierover bij leren en werken bij de Mediaclub  en de website van activeren werk. 

https://activerendwerk.nl/werkplekken?search=green+valley

Missie 

Fotografie, film/video en muziek zijn doelmatige middelen om via moderne media zelfexpressie te stimuleren en gevoelsuitingen verder te ontwikkelen. De beleving bij het tot stand komen van die ene prachtige foto, film of een klinkende muziekcompositie, zijn emoties, die diep van binnen beroeren en ervaren worden. Deze bewustwording onderschrijft onze doelstelling. Vanuit deze positieve emoties kunnen we verder bouwen aan een positief zelfbeeld en zelf-erkenning. Door toenemend zelfvertrouwen en werken met hun passie word meer zingeving ervaren. Deze momenten van zingeving en bezig zijn met wat je leuk vindt is een mooie bijdrage aan hun levensgeluk en daardoor aan de maatschappij.

Doelstellingen

Bij Green Valley Media kun je binnen je mogelijkheden ontdekken wat je goed kan, waar je talent in hebt en hiermee op een veilige, laagdrempelige wijze mee aan de slag gaan. Hierdoor vergroot je het zelfvertrouwen en stimuleren zijn of haar weerbaarheid.

Ook kijken we in hoeverre je in staat bent in een groepje te functioneren, of werk je liever alleen aan een opdracht. Het is belangrijk om te kijken in hoeverre je hiermee om kan gaan. Het is belangrijk om de sociale vaardigheden te leren kennen en deze te vergroten en eigen te maken. Hierdoor kun je ook beter je plaats innemen in de samenleving.

Structuur aanbrengen is belangrijk om je regelmaat weer te hervatten op de dag en om een zinvolle besteding in de week te hebben waar je naar uit kan kijken. Het is belangrijk om op eigen tempo te werken , zonder druk van buitenaf. Bij Green Valley Media/de Mediaclub kijken we wat je aankan en hoelang en maken we hier samen afspraken over. De een heeft nu eenmaal meer tijd nodig om informatie te verwerken als een ander. 

Het verbeteren van je oriëntatie en geheugen kan belangrijk zijn bij mensen met NAH. Muziek is een mooi middel om bij vroegere emoties uit te komen. Door hier over te vertellen komen soms delen van je geheugen spontaan terug. 

Levensgeluk door zinvolle dag invulling

Wij dragen de visie uit dat ieder mens ondanks zijn of haar handicap of diagnose uniek is. Binnen ieders mogelijkheden ligt het gegeven iets te doen of iemand te zijn wat het leven de moeite waard maakt. Te komen tot deze uitdaging en het leren achterhalen van deze mogelijkheden, ontdekken van je talenten, wie je bent en waar jij eigenwaarde en zelfvertrouwen uit haalt is een van de pijlers waar Green Valley Media en de Mediaclub op zijn gebaseerd.

Wij leggen graag de nadruk op Zinvol Bezig zijn en het vinden van dat doel, talent en je mogelijkheden door middel van creatieve activiteiten wat bij mensen de eigen innerlijke kracht stimuleert waardoor ze weer meer plezier en levensgeluk ervaren.
E-mailen
Bellen