De Mediaclub

 Zinvolle dagactiviteiten

Coaching & Counseling - individuele ondersteuning

Bij De Mediaclub is Coaching & Counseling een laagdrempelige manier van psychische, sociale ondersteuning, die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een beperking die emotioneel tijdelijk even vastgelopen zijn.

Het doel van de Counseling sessie is het bevorderen en/of stand houden van de zelfredzaamheid van de cliënt. Coaching richt zich voornamelijk op alles wat te maken heeft met het structureren van de dag/week.

Door te luisteren kan de counselor zich inleven in de belevingswereld en de gevoelens van de cliënt. De counselor oordeelt of veroordeelt niet, maar biedt de cliënt de gelegenheid zijn of haar gevoelens nader te onderzoeken en tot inzicht te komen wat er precies ten grondslag ligt aan de problemen en de gevoelens. Hierdoor zal de cliënt in staat zijn om (weer) te kunnen functioneren op zijn eigen niveau. 

Van de cliënt wordt wel verwacht dat hij of zij graag wil werken aan zijn of haar mogelijkheden. Een vorm van zelfreflectie is dan ook noodzakelijk. 

Is een coaching of counseling gesprek iets voor jou? Neem gerust contact op met de Mediaclub of mail naar info@demediaclub.nl.

Ook is dit zinvol als je nog niet goed weet wat je wilt. je kunt dan samen met iemand van de Mediaclub uit gaan zoeken waar je goed in bent. Dan proberen we samen even alles uit.