De Mediaclub

 Zinvolle dagactiviteit en ondersteuning

Dagactiviteiten met ondersteunende Begeleiding.

De Mediaclub biedt dagbesteding, dagactiviteiten en ondersteunende begeleiding mensen vanaf 18 jaar die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren.

Ieder mens heeft recht op een unieke en passende plaats in de samenleving. De juiste begeleiding en dagbesteding zorgt mede voor een duurzame versterking in het leven van deze jongeren en volwassenen. Van hieruit kunnen zij een eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zelfredzaamheid vergroten.
Onze begeleiding en ondersteuning (individuele, groep) heeft tot doel om vanuit een omgeving waar onze doelgroep zich veilig voelt tot een maximale ontplooiing te komen binnen ieders mogelijkheden.
Op eigen kracht en naar vermogen actief mee te doen in de samenleving.

Met onze maatschappelijke ondersteunende zorg, kleinschaligheid willen we meewerken aan de transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Zie onder het menu Begeleiding voor meer opties.